Levensverwachting neemt toeLV bij geboorte
Hoe meer ik me bezig hou met gezond eten, hoe meer het lijkt alsof iedereen zich hiermee bezig houdt maar is dat wel zo? Om die vraag te beantwoorden heb ik gekeken nar de collectieve gezondheid van Nederlanders. Allereerst was ik benieuwd naar de levensverwachting van mensen op het moment dat ze geboren worden. Deze blijkt (gelukkig) al jaren te stijgen. Was de levensverwachting voor mannen die in 1981 geboren werden nog ongeveer 73 jaar. In 2014 is de verwachting gestegen tot 79 jaar. Voor vrouwen was de levensverwachting in 1981 al 79 jaar. In 2014 is deze verwachting gestegen tot 83 jaar.

 

Gemiddelde leeftijd bij overlijden neemt ook toeLeeftijd bij overlijden
Ook de gemiddelde leeftijd bij overlijden is de afgelopen jaren gestegen. In 1950 was de gemiddelde leeftijd voor een man bij overlijden 59 jaar. In 2014 is dat 74 jaar. Voor vrouwen was de gemiddelde leeftijden bij overlijden 63 jaar. In 2014 is dat 80 jaar.

 

 

 

Chronische ziektes worden op steeds jongere leeftijd ontwikkeldLV zonder chronsiche ziektes
Langer leven klinkt leuk maar is eigenlijk alleen leuk als je er ook van kunt genieten. De vraag is dus leven we langer omdat we ook gezonder leven of leven we langer omdat we langer in leven worden gehouden door bijvoorbeeld verbeterde zorg. Om hier een beeld van te krijgen heb ik gekeken naar de levensverwachting zonder chronische ziektes. Dan blijkt (helaas) dat deze lijn al jaren daalt. De gemiddelde leeftijd waarop iemand die in 1981 geboren was een chronische ziekte zou ontwikkelen bedroeg 54 jaar. Voor vrouwen die in 2014 geboren werden is dit 41 jaar en voor mannen 47 jaar.

 

 

Diagnose door huisartsen
Om een idee te krijgen van met welke ziektes Nederlanders kampen, heb ik gekeken naar de diagnose die huisartsen gesteld hebben en welke geneesmiddelen worden voorgeschreven. De meest voorkomende redenen dat mensen hun huisarts bezoeken zijn vanwege hun bewegingsapparaat, huid, luchtwegen, hart- en vaatstelsel & spijsverteringsorganen. Sinds 2002 is er een flinke stijging te zien van het aantal mensen dat zich bij hun huisarts meldt met klachten aan de endocriene klieren en/of metabolisme (58% stijging). Het betreft hier vooral de diagnose diabetes mellitus (type 2). Daarnaast zijn ook het aantal mensen met klachten aan de urinewegen (34%), geslachtsorganen (35%) en hart- en vaatstelsel gestegen (30%).

Verstrekte geneesmiddelen
De geneesmiddelen die het vaakst verstrekt worden zijn antibiotica (13%), gevolgd door geneesmiddelen ten behoeve van het hart- en vaatstelsel (12%) en geneesmiddelen ten behoeve van het maagdarmkanaal en/of metabolisme (12%). Ook worden vaak geneesmiddelen verstrekt aan mensen met klachten aan hun ademhalingsstelsel (11%) en dermatologica (11%). De verstrekte geneesmiddelen zijn in lijn met de meest gestelde diagnosen van huisartsen zoals hierboven beschreven.

De grootste stijging van het aantal mensen dat geneesmiddelen heeft gekregen is te vinden onder de groep mensen die geneesmiddelen tegen kanker en auto-immuunziekten kregen (45% stijging). Daarnaast worden ook vaker hormoonpreparaten verstrekt (28% stijging), geneesmiddelen ten behoeve van bloed en bloedvormende organen (19% stijging), geneesmiddelen ten behoeve van het maagdarmkanaal en/of metabolisme (18% stijging) en geneesmiddelen ten behoeve van het hart- en vaatstelsel (18% stijging).

Opname in het ziekenhuis
Het grootste deel van de mensen die in een ziekenhuis wordt opgenomen, wordt vanwege ziekten van het hart- en vaatstelsel opgenomen. Ook kanker, ziekten van het ademhalingsstelsel, spijsverteringsstelsel en urogenitaal stelsel zorgen voor een relatief groot deel van de ziekenhuisopnamen. Sinds 1981 zijn de opnames vanwege infectueuze en parasitaire ziekten (77%), aandoeningen aan bloed en bloedbereidende organen (55%) & ziekten aan het hart- en vaatstelsel (42%) relatief het hardst gestegen.

Stand van zaken
De levensverwachting en de gemiddelde leeftijd bij overlijden nemen toe. dat klinkt positief ware het niet dat de leeftijd waarop we chronische ziektes ontwikkelen steeds lager ligt. We leven dan misschien wel langer maar niet in goede gezondheid. Vooral hart- en vaatziekten en stofwisselingsziekten (zoals diabetes) komen steeds terug. Zowel bij de diagnose onder huisartsen als bij de verstrekte geneesmiddelen als bij de opnames in het ziekenhuis. Ziekten dus die ook een sterke relatie met voeding hebben!

 

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>